Search
Menu

Menu

Meal for Employee

อาหารกลางวัน ช่วงเวลาแห่งความสุขของพนักงาน

ชีวิตพนักงานประจำนั้น ช่วงเวลาพักเที่ยงถือว่าเป็นเวลาเพียงช่วงสั้น ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาว่างเพื่อรับประทานอาหาร เพราะพนักงานประจำแต่ละคนมีเวลาพักเที่ยงเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
ช่วงพักกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับพนักงานคือ อาหารที่มีคุณภาพ รสอร่อย และเมนูที่หลาก หลาย สร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน
ดังนั้น ช่วงเวลาอาหารกลางวันสำหรับพนักงานทั้ง 2 กะ จึงไม่เป็นเพียงแค่ อาหาร เท่านั้น แต่คือ บรรยากาศในที่ทำงานที่ดี พนักงานมีโอกาสได้คลายความเครียด สร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างที่ดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
Translate »