Search
Menu

Menu

SUB-CONTRACT WORKERS

การจ้างแรงงานรับเหมาช่วง

เราให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้แก่บริษัทผู้ว่าจ้างในฐานะของผู้เชี่ยวชาญ เราทุ่มเทสร้างเครือข่ายบุคลากรและระบบการฝึกอบรมพนักงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง จึงสามารถจัดหาพนักงานในขอบเขตงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังไม่หยุดมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของเรา โดยพร้อมช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมการผลิต เราจะสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
โดยเราจัดส่งพนักงานไปปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งและการควบคุมของบริษัทผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างสามารถใช้บุคลากรได้ตามความต้องการและสามารถเลือกใช้เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็น ประเภทงานที่ให้บริการเช่น พนักงานสำนักงาน พนักงานคีย์ข้อมูล ล่ามภาษาจีน และงานในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานฝ่ายผลิตจำนวนมากเป็นต้น
Translate »